Delenie hudby podľa umeleckých období

Delenie hudby podľa umeleckých období (takto delíme hlavne hudobné diela klasickej hudby)

Umelecké obdobia (slohy) nasledujú časovo za sebou:

  • Stredovek,
  • renesancia,
  • barok,
  • klasicizmus,
  • romantizmus,
  • impresionizmus,
  • hudba 20. storočia: moderna, expresionizmus, punktualizmus, neoklasicizmus, neofolklorizmus, elektronická hudba atď.

 

Pripomeňte si z minulých ročníkov niektoré ukážky a určite umelecké obdobie skladby: